Σούρα Σούπα και Καφέ τις Δευτέρες. Ζωντανά 17-1-2107